Om Kommunikologi

”Det finns tusentals, ja kanske miljoner metoder och modeller i världen, men bara ett fåtal principer.
Behärskar du principerna kan du skapa dina egna metoder och modeller”

– Ralph Waldo Emerson –

Kommunikologi är studien av struktur och dynamik i kommunikation och förändring – när all upplevelse och allt beteende är definierat, beskrivet och förstått som kommunikation. Det är läran om det som är gemensamt i förändrings- och utvecklingsprocesser.

De två norska forskarna och pedagogerna Jorunn Sjøbakken och Truls Fleiner har sedan slutet av 70-talet arbetat med att utveckla den tvärgående metadisciplinen Kommunikologi, Detta arbete inkluderar även ett pedagogiskt träningsprogram för utbildning av kommunikologer.

Disciplinen bygger på en kommunikationstradition som börjar med Gregory Bateson och Palo Alto-skolans banbrytande tvärvetenskapliga forskning på 1950-talet, vidare till NLP (Neuro Lingvistic Programming) och Richard Bandler/John Grinders kompetensforskning samt Fleiner-Sjøbakkens sammanfattning och systematisering av stora mängder fackkunskap.

Genom komparativa studier och sammanfattning av ett stort forskningsunderlag inom en rad humaniora-vetenskaper och av dess skilda metoder, modeller, teorier identifierade Sjøbakken-Fleiner ett antal nyckelfaktorer ”nycklar”, som är aktiva ingredienser i all typer av kommunikation och förändringsprocesser.

Kommunikologi är inte en ny metod, utan är en tvärgående metadisciplin, där de nyckelfaktorer som identifierats är det som är gemensamt inom övriga metoder, modeller, teorier etc.
 En kommunikolog är tränad i att identifiera vilka ”nycklar” som leder till ett framgångsrikt förändringsarbete oavsett bransch och systemnivå; individ, grupp eller organisation.

Kommunikologi har stöd i systemisk hjärnforskning, främst representerad av finländske hjärnforskaren Matti Bergström, professor emeritus i fysiologi.

Mer om Kommunikologi© : www.kommunikologi.no