Mindful Eating

Mindful Eating handlar om att ha ett medvetet förhållningssätt till mat och till sitt ätande.

Vi får en massa information från samhälle och massmedia om vad, hur och när vi ska äta och om hur våra kroppar ska se ut, men hur ofta lyssnar vi till våra kroppars signaler? Genom att utforska kroppens signaler för hunger, mättnad och sug kan vi utveckla ett mer hållbart och tryggare förhållande till mat, ätande och vår kropp.

Mindful Eating handlar också om ett nyfiket utforskande av maten, dess dofter, smaker, utseende och konsistens. Hur det vi äter har producerats, vart det har växt och vilken väg maten har tagit innan den hamnade på vår tallrik.

Jag är instruktör i Mindful Eating och håller kursen ”ATT ÄTA – mindfulness för kropp och knopp” i Sensus regi.

Här kan du läsa mer om kursen: http://www.sensus.se/attata